1144359

IP: 3.225.221.130
2022-11-28 02:06
facebook_page_plugin

Godna uwagi jest strona konsultacji społecznych, gdzie można wyrazić swoją opinię, ustosunkować się do proponowanych zmian, nowości czy przedsięwzięć - wg założeń projektu opinie będą brane pod uwagę.
Na stronie tej można się zarejestrować, przeczytać Projekt założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez JST i wyrazić swoje zdanie.
https://mamzdanie.org.pl/web/guest/strona-glowna

W serwisie "Rzeczpospolitej" można skomentować artykuł, poczytać co sądzą o naszej pracy inni... Warto wyrazić swoją opinię, uzasadnić potrzebę istnienia bibliotek szkolnych dla dobra dzieci i młodzieży.
http://www.rp.pl/artykul/19,977872-Koniec-bibliotek-szkolnych.html

Informacje i komentarzy można znaleźć  na forum "Biblioteki w Szkole"
http://forum.sukurs.edu.pl/viewtopic.php?f=1&t=10568

Rada Główna TNBSP podjęła w tej sprawie m. in. takie działania:
- poinformowała o projekcie organizacje, instytucje i prywatne osoby - potencjalnych sojuszników
- pani prezes zabiega o spotkanie z  ministrem Bonim
- wyrażona została opinia na portalu mam.zdanie
- wysłany został list do minister Szumilas
- SBP, jako poparcie i wyrażenie chęci współpracy z nauczycielami bibliotekarzami wysłało listy do ministrów:
  Boniego, Zdrojewskiego i Szumilas.

Zobacz: List do pani minister K. Szumilas