1459129

IP: 34.239.176.54
2024-06-13 01:02
facebook_page_plugin

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich - to pierwsza, samodzielna organizacja społeczna, skupiająca nauczycieli bibliotekarzy w Polsce.
Powstało z inicjatywy członków założycieli, zebranych na konferencji w Sulejówku 24 marca 1992 roku. Utworzono Komitet Założycielski. Powołano zespół do opracowania statutu i innych dokumentów towarzyszących.
Rejestracja Towarzystwa odbyła się 22 września 1992 r.
W październiku 1993 r. włączono Towarzystwo do International Asociation Of School Librarianship - Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Szkolnych, mającego siedzibę w Kalamazoo (Michigan, USA).
Logo Towarzystwa zaprojektował i opracował graficznie mgr Bogusław Czyczkan - b. doradca ds. bibliotek w Jeleniej Górze.

W Krakowie, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich powołano 23 stycznia 1999 r. Powstał on
z inicjatywy Jadwigi Wiatr, pełniącej wówczas obowiązki doradcy metodycznego, a obecnie Dyrektora Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz Tamary Michońskiej i Ewy Pałuckiej - doradców metodycznych. Jadwiga Wiatr została pierwszym Prezesem Oddziału.
Siedziba Oddziału mieści się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego, Plac Na Groblach 9
w Krakowie.

W skład pierwszej Rady Oddziału wchodzili:

prezes
mgr Jadwiga Wiatr /23.01.1999 r. - 28.10.2000 r./
mgr Ewa Pałucka
wiceprezes
mgr Elżbieta Wróbel
sekretarz
mgr Weronika Smoleń
skarbnik
mgr Tamara Michońska
członkowie
mgr Marta Gdańska
mgr Alicja Rychlicka

Rada Oddziału w latach 2004-2008:

prezes
mgr Anna Śmietana
wiceprezes
mgr Jadwiga Więcławek
sekretarz
mgr Anna Czepiec-Mączka
skarbnik
mgr Małgorzata Chamielec
członkowie
mgr Mirosława Bogacz
mgr Weronika Smoleń
komisja rewizyjna
mgr Anna Kulińska
mgr Marta Gdańska
mgr Barbara Liszka

Rada Oddziału w latach 2009-2013:

prezes
mgr Agnieszka Miśkiewicz
wiceprezes
mgr Grzegorz Bil
sekretarz
mgr Magdalena Gatlik
skarbnik
        mgr Krystyna Wróbel /2009/
        mgr Monika Mlost /2010-2013/
członek
mgr Elżbieta Turek
komisja rewizyjna
mgr Jolanta Kaczmarska
mgr Anna Kulińska
mgr Dorota Szafraniec

Rada Oddziału w latach 2014-2018:

        członek
                 dr Beata Janik
        członek
                 mgr Iwona Uryga
        komisja rewizyjna
                 mgr Halina Maliszewska
                 mgr Dorota Szafraniec
                 mgr Katarzyna Szpunar

Rada Oddziału w latach 2019-2023:

       komisja rewizyjna                 
              mgr Dorota Szafraniec       
              mgr Justyna Czyż-Seidel
              mgr Katarzyna Szpunar

      komisja ds współpracy ze środowiskiem:
             mgr Magdalena Gatlik
             mgr Aldona Kruk
             mgr Ewa Krząścik