Konkursy 2004/2005

Konkurs "Moja książka"

Zobacz Regulamin konkursu

Międzyszkolny konkurs literacki przeprowadzony pod hasłem "Kartka do kartki, czyli jesteśmy twórcami własnej książki".
Konkurs zorganizowano wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną, Oddział dla Dzieci w Krakowie.

Cele konkursu:

  • kształtowanie kultury czytelniczej,
  • zainteresowanie procesem powstawania książki,
  • pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży, wynikiem czego będzie podjęcie samodzielnej twórczości literackiej, ilustratorskiej i edytorskiej

Konkurs zorganizowano z inicjatywy Teresy Stanisławczyk – nauczyciela bibliotekarza ZSIO nr 7 w Krakowie, która do współpracy zaprosiła nauczycieli krakowskich i małopolskich szkół oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. W organizacji konkursu brali udział bibliotekarze z następujących szkół: Barbara Liszka SP nr 1, Wanda Żuraniewska SP nr 61, Anna Zielezińska SP nr 47, Krystyna Wróbel SP nr 25, Krystyna Gubernat SP nr 30, Monika Mól Gimn. nr 35, Bernadetta Burzyńska ZSOI nr 6, Marta Chudzikiewicz Gimn. nr 4 w Mszanie Górnej oraz Agata Żak z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
Przedmiotem konkursu były samodzielnie napisane i wydane książki. Konkurs adresowany był do uczniów klas 1-3, 4-6 szkoły podstawowej oraz uczniów klas 1-3 gimnazjum.
Honorowym patronatem konkurs objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego p. Janusz Sepioł oraz Małopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Lęcznarowicz.
Przewidziano dwa etapy konkursu. Pierwszy został przeprowadzony w szkołach. Książki laureatów szkolnego etapu wzięły udział w etapie międzyszkolnym, który cieszył się ogromną popularnością.
Na konkurs wpłynęły 253 prace. Książki zostały napisane przez 300 autorów ze 105 szkół podstawowych i gimnazjalnych (24 gimnazja, 81 szkół podstawowych). Szkoły z województwa małopolskiego reprezentowali uczniowie m. in. z Pasierbca k/ Limanowej, Jordanowa, Myślenic, Kasiny Wielkiej, Mszany Dolnej, Mszany Górnej, Wieliczki, Olszówki, Olkusza, Raby Niżnej.
Uroczysty finał konkursu odbył się 1 kwietnia 2005 roku w Międzynarodowym Dniu Książki Dziecięcej – w Oddziale dla Dzieci Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Podczas zakończenia konkursu odbyło się spotkanie z panią Ewą Stadtmuller – autorką książek dla dzieci. Na finał przybyło ok. 300 osób. Byli wśród nich nie tylko autorzy książek, ale także ich opiekunowie oraz członkowie rodziny. Po uroczystości można było obejrzeć wystawę, na której wyeksponowano prace konkursowe. Wszystkie prace stały się własnością Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Można je było oglądać na wystawie do końca maja 2005 roku. Następnie wszystkie książki zostały opracowane i udostępniane czytelnikom biblioteki.
Młodzi literaci wykazali się dużą inwencją twórczą. Były książki w kształcie zwierzątek, domków z otwieranymi okienkami, jedna z książek miała kształt fotepianu z klawiaturą, były książki oprawiane a aksamit lub płótno. Szczególnie podobał się „Włochaty pamiętnik Mysi Jadwisi” oprawiony w sztuczne futerko oraz tomik poezji „Wiersze nienapisane” oprawiony w sztruksową koszulę. Wśród prac konkursowych znalazły się: pamiętniki, tomiki poezji, książki z cyklu „Gimnazjaliści dzieciom”. Dominowała jednak proza: bajki, opowiadania. Dużym powodzeniem wśród młodych literatów cieszył się gatunek fantasy. Pojawiły się także scenariusze przedstawień i telenowele.
Prace konkursowe oceniane były w trzech kategoriach wiekowych przez pięcio-osobowe jury w każdej kategorii. Jurorzy oceniali m. in. samodzielność, oryginalność i estetykę książki, zarówno pod względem treści jak i formy. Preferowane były niekonwencjonalne edytorskie, pobudzające wyobraźnię i wzbogacające wymowę literacką. Wśród członków jury znaleźli się bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego, plastycy, pracownicy WBP oraz pani Ewa Stadmuller – autorka książek dla dzieci. nagrodzono 113 autorów. Wszyscy otrzymali atrakcyjne nagrody.
Głównym sponsorem konkursu był Narodowy Bank Polski Oddział w Krakowie. Wśród innych wymienić należy: Społeczny Instytut Wydawnictwa ZNAK; WS i P, Drukarnia Wydawnicza im. W L Anczyca, Mac Edukacja S.A.; Leviatan-Poligrafia, Euro Trade, Zarząd kina Cinema City, Sika Construction. Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy za ufundowane nagrody.

2011. Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich - Kraków
By: Fresh Joomla templates