1273374

IP: 34.204.172.188
2023-09-22 16:14
facebook_page_plugin

 Małopolski Konkurs Pięknego Czytania - XIV edycja

W roku szkolnym 2021/2022 konkurs  organizowany był tylko dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.

Regulamin         Wyniki

 

DRZEWO RECENZJI - WARTO CZY NIE WARTO PRZECZYTAĆ...

Konkurs adresowany  do uczniów klas III - VIII szkoły podstawowej, polegał na napisaniu recenzji dowolnej książki dla dzieci i młodzieży: „z mojej półki z książkami wybrałam/em...”.
Karty z recenzją (wzór w zał.1) i oświadczenie (zał. 2) należy przesłać do dnia 30 listopada 2021 r. na adres podany w regulaminie konkursu.

Regulamin          Załącznik 1          Załącznik 2

Wyniki