1474358

IP: 3.238.116.201
2024-07-12 23:54
facebook_page_plugin

• DRZEWO RECENZJI - WARTO CZY NIE WARTO PRZECZYTAĆ..

Konkurs organizowany w ramach Małopolskich Dni Książki "Książka i Róża" przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie dla uczniów wszystkich typów szkół.

Regulamin                  Wzór karty                    Oświadczenie


X edycja Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania

Konkurs został objęty patronatem przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

Regulamin


Ogólnopolski konkurs literacko-plastycznym pt."Ludzie wśród zwierząt, zwierzęta wśród ludzi - inspiracje literackie", organizowany przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej

Motto konkursu:
"Zwierzęta w naszym życiu nie zjawiają się bez powodu: udzielają nam nauk o tym, jak zostać lepszym człowiekiem"
                                                                                                                                              C. Millan, Cesar's way

Regulamin

Wyniki

Konkurs został objęty patronatem przez: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego, Katedrę Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteki Szkolne on-line i  Bibliotekę w Szkole.
Współpracowały z nami: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka i Wojewódzka Biblioteka Publiczna.