1126760

IP: 18.208.132.74
2022-10-01 11:17
facebook_page_plugin

• DRZEWO RECENZJI - wyniki

W konkursie na recenzję książki wyłonieni zostali laureaci w kategoriach: klasy III-IV,  V-VI  i VII-VIII.

Nagrody można odbierać od dnia 10 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. w Wypożyczalni i Pracowni dlal Dzieci (pok. nr 48), w godzinach pracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Lista nagrodzonych

 

• Małopolski Konkurs Pięknego Czytania XIV edycja - wyniki

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za udział, laureatom serdecznie gratulujemy, a organizatorom i opiekunom etapu szkolnego i międzyszkolnego dziękujemy za zaangażowanie.

Czytaj protokół

 

DRZEWO RECENZJI - WARTO CZY NIE WARTO PRZECZYTAĆ...

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – Oddział w Krakowie zapraszają do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas III - VIII szkoły podstawowej i polega na napisaniu recenzji dowolnej książki dla dzieci i młodzieży: „z mojej półki z książkami wybrałam/em……………”.
Karty z recenzją (wzór w zał.1) i oświadczenie (zał. 2) należy przesłać do dnia 30 listopada 2021 r. na adres podany w regulaminie konkursu.

Regulamin          Załącznik 1          Załącznik 2

 Małopolski Konkurs Pięknego Czytania - XIV edycja

W roku szkolnym 2021/2022 konkurs jest organizowany tylko dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.

Szkołę reprezentuje 1 osoba.

Uczniowie przygotowują do czytania fragment ulubionej książki z literatury dla dzieci.

Prezentacja trwa maksymalnie 3 minuty.

Terminy:

I Etap szkolny i zgłoszenia udziału w konkursie międzyszkolnym do 19 listopada 2021 r. 

II Etap międzyszkolny - 26 listopada 2021 r.

Regulamin