176185

IP: 54.227.6.156
2018-01-19 21:22
facebook_page_plugin

 

BIULETYN INFORMACYJNY NR 9/2015
Konkurs literacko-plastyczny "Małopolska w literaturze, literatura w Małopolsce"

 

wyd1

 

 

 

SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ.
Scenariusze imprez czytelniczych dla szkół postawowych i ponadpodstawowych

 

 wyd2

 

 

 EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA.
Scenariusze lekcji w szkole podstawowej i gimnazjum

 

 wyd3

 

 

 BIULETYN INFORMACYJNY Towarzystwa Nauczycieli bibliotekarzy Szkół Polskich
Oddział w Krakowie

 

 

Referaty, scenariusze, prezentacje:

Konkurs moja książka - omówienie międzyszkolnego konkursu literackiego przeprowadzonego pod hasłem "Kartka do kartki czyli jesteśmy twórcami własnej książki" przeprowadzonego w roku szkolnym 2004/2005.
autorKi: Teresa Stanisławczyk (ZSOI nr 7, Kraków) oraz Barbara Liszka (SP nr 1, Kraków)
    
Konkurs na logo SCI - propozycja konkursu na logo Szkolnego centrum Informacji.
W załączeniu Wyniki konkursu
autor: Estera Rzenno-Katerla (Powiatowy Zespół nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu)
  
Niektórzy lubią poezję - "W świecie poetów i poezji" - propozycja konkursu dla młodzieży gimnazjalnej.
W załączeniu PLAKAT i TEST konkursowy
autorki: Maria Pająk-Wilk, Justyna Pokuta (Gimnazjum w Wieliczce, ul. Piłsudskiego 20)
  
Myśli o książce - "Aforyzmy i myśli o książce w interpretacji plastycznej"- Propozycja konkursu dla dzieci i młodzieży.
W załączeniu AFORYZMY - ZESTAW 1 oraz AFORYZMY - ZESTAW 2
autorki: Maria Pająk-Wilk, Justyna Pokuta (Gimnazjum w Wieliczce, ul. Piłsudskiego 20)
  
Czytelnicze wtorki - Promocja czytelnictwa wśród dzieci młodszych. Wnioski i refleksje po spotkaniach z uczniami klas I-III SP
autor: Jolanta Jędralska-Połetek (SP nr 45 ss. Pijarek, Kraków, ul. Meissnera 20)
  
Szkolna liga czytelnicza - Konspekt projektu przeznaczonego dla kl. IV-VI SP
autor: Jolanta Jędralska-Połetek (SP nr 45 ss. Pijarek, Kraków, ul. Meissnera 20)
  
Ćwiczenia z wykorzystaniem "Multimedialnego słownika ortograficznego języka polskiego" - Konspekt lekcji integrujący treść edukacji czytelniczej i medialnej oraz języka polskiego
autor: Elżbieta Ragan (ZSZ nr 3 w Krakowie, ul. Grochowa 23)
  
Z doświadczeń nauczyciela realizującego ścieżkę "Edukacja czytelnicza i medialna" - Propozycje tematów i konkursów realizowanych w ramach lekcji edukacji czytelniczej i madialnej
autor: Bernadeta Burzyńska (Zesp. Szk. Ogólnokszt. Intergarcyjnych nr 6 w Krakowie, os. Na Stoku 52)
  
Zbiory biblioteczne - W załączeniu: PREZENTACJA: Księgozbór biblioteki szkolnej (KLIKNIJ, ŻEBY ZOBACZYĆ PREZENTACJĘ. Klikając lub naciskając Enter przechodzisz do następnych slajdów)
autor: Halina Tomkiewicz (Szkoła Podstawowa nr 7 w Krakowie)
 
Komunikacja interpersonalna - W załączeniu:PREZENTACJA: Kom unikacja (KLIKNIJ, ŻEBY ZOBACZYĆ PREZENTACJĘ. Klikając lub naciskając Enter przechodzisz do następnych slajdów)
autor: Halina Tomkiewicz (Szkoła Podstawowa nr 7 w Krakowie)
 
Media i edukacja - Scenariusz lekcji edukacji czytelniczej i medialnej dla kl. I szkoły ponadgimnazjalnej: Poznanie podziału mediów i ich roli we współczesnej szkole.
W załączeniu: PREZENTACJA: MEDIA i ich podział (KLIKNIJ, ŻEBY ZOBACZYĆ PREZENTACJĘ. Klikając lub naciskając Enter przechodzisz do następnych slajdów)
autor: Małgorzata Kuder (Zespół szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie)
 
Jak będzie wyglądała biblioteka przyszłości? - Refleksje nauczyciela bibliotekarza na temat przyszłości bibliotek.
autor: Halina Legutko (Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1, Kraków, ul. Kapucyńska 2)
 
Rysowanie na ekranie - Scenariusz lekcji informatyki w kl. IV szkoły podstawowej: Rysowanie i malowanie w programie Paint.
autor: Halina Legutko (Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1, Kraków, ul. Kapucyńska 2)
 
Co zwycięży - książka czy media? - Refleksje nauczyciela bibliotekarza na temat czytelnictwa dzieci i młodzieży w świecie zdominowanym przez media.
autor: Urszula Siwek (Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1, Kraków, ul. Kapucyńska 2)