1424852

IP: 3.227.240.72
2024-04-22 17:44
facebook_page_plugin
2003/2004

 

W dniu 25.02.2004 r. odbyło się zebranie starego i nowego zarządu.
rady papiery skarbnik rada

Stary zarząd przekazał nowemu dokumenty, pieczątki, pieniądze...
Omówiono pomysły do realizacji w najbliższym czasie takie jak: kontynuacja warsztatów integracyjnych, przygotowanie raportu o stanie krakowskich bibliotek szkolnych, nawiązanie współpracy z Instytutem Książki itp. Zajęto się też przygotowaniami do rozstrzygnięcia konkursu na recenzję lektury.


sprawozdanie aula1 aula2 votum
 
W dniu 10.01.2004 r. odbyło się walne zebranie wyborcze członków Krakowskiego Oddziału TNBSP.
Prezes oddziału -  Ewa Pałucka przedstawiła sprawozdanie za okres działania dotychczasowej rady oddziału, a skarbnik, Tamara Michońska - sprawozdanie finansowe. Następnie przedstawili się kandydaci do nowej rady oddziału.
 
czepiec kulinska smolen wieclawek liszka
Anna Czepiec-Mączka Anna Kulińska Weronika Smoleń Jadwiga Więcławek Barbara Liszka
gdanska bogacz smietana chamielec czech
Marta Gdańska Mirosława Bogacz Anna Śmietana Małgorzata Chamielec Beata Czech
stanislawczyk stepien marczyk krzyszkowska wrobel
Teresa Stanisławczyk Krystyna Stępień Renata Okraszewska-Marczyk Barbara Krzyszkowska Elżbieta Wróbel

kolejka jadzia1 jadzia2 tamarka
 
Na zebraniu, w dniu 4.10.2003 r. prezes -  Ewa Pałucka omówiła jubileusz 10-lecia TNBSP, w którym uczestniczyła w Warszawie 16 marca. Skierowała też specjalne podziękowania dla p. Jadwigi Wiatr, pierwszego prezesa naszego oddziału. Skarbnik oddziału, pani Tamara Michońska przedstawiła sprawozdanie finansowe za ubiegły rok.
 
ania gosia benia sala1 sala2
 
Pani Anna Śmietana (ZSZ nr 3 w Krakowie) omówiła ubiegłoroczny konkurs "Pamiętnik z życia gimnazjalisty", a pani Małgorzata Chamielec (ZSZ w Wieliczce) podsumowała plebiscyt "Złota Dwudziestka Bestselerów Nastolatków".
Koleżanka  Bernadeta Burzyńska (ZSO Integracyjnych, SP nr 98) przedstawiła referat "Z doświadczeń nauczyciela realizującego ścieżkę Edukacja czytelnicza i medialna".
Zaplanowano przeprowadzenie kilku konkursów oraz ustalono termin walnego zebrania członków krakowskiego oddziału na 10.01.2004 r.