1474370

IP: 3.238.116.201
2024-07-13 01:08
facebook_page_plugin

Konferencja szkoleniowa - Nowoczesny nauczyciel we współczesnej szkole
organizowana przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie
i Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego przy współpracy Instytutu Nauk Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego
- Kraków, 14 - 15 maja 2016 r.  

 Program konferencji    


 

XV Ogólnopolskie Forum TNBSP - Kraków, 30 - 31  maja 2015 r.

Temat:  „Potencjał edukacyjny i wychowawczy bibliotek szkolnych”

Cele konferencji:

- integracja profesjonalnego środowiska,

- wzajemna wymiana doświadczeń i informacji,

- uzupełnienie, poszerzenie i aktualizacja wiedzy uczestników.

Program Forum został podzielony na trzy części:

- sobota przed południem – wystąpienia naukowe,

- sobota po południu – warsztaty z zakresu biblioterapii,

- niedziela – przykłady oryginalnych działań edukacyjnych i wychowawczych partnerów TNBSP,
a także inicjatyw członków TNBSP Oddział w Krakowie podejmowanych w bibliotekach szkolnych.

Program

 

Biblioteki szkolne mają olbrzymi potencjał w zakresie oddziaływania na środowisko edukacyjne, a od nas samych przede wszystkim zależy, czy go zauważymy i odpowiednio wykorzystamy. W dzisiejszych czasach potrzeba dbania o rozwój dzieci i młodzieży w zakresie szeroko pojmowanego czytelnictwa oraz kultury informacyjnej jest szczególnie ważna, a działalność bibliotek szkolnych w rożnego typu placówkach edukacyjnych nie do przecenienia. Biblioteka jest w szkole najważniejszą pracownią interdyscyplinarną, zapewniającą dostęp do tradycyjnych i nowych mediów, umożliwiającą realizację dydaktyki generatywnej.

Niewyczerpane pokłady potencjału edukacyjnego i wychowawczego bibliotek szkolnych tkwią m.in. w programach eTwinning, Erasmus+, działaniach w kierunku wychowania patriotycznego, proekologicznego, prozdrowotnego, w edukacji medialnej czy w biblioterapii.

Jesteśmy przekonani, że Forum stanie się okazją do zaprezentowania ciekawych przykładów dotychczasowych dobrych praktyk oraz innowacyjnych form pracy w bibliotekach szkolnych.

 

 

          dr Michał Rogoż                                               mgr Agnieszka Miśkiewicz
  Dyrektor Instytutu Informacji                             Prezes Towarzystwa Nauczycieli
Naukowej i Bibliotekoznawstwa                             Bibliotekarzy Szkół Polskich
  Uniwersytetu Pedagogicznego                                      Oddział w Krakowie
                w Krakowie