1452360

IP: 44.222.189.51
2024-05-30 22:26
facebook_page_plugin
2004/2005
 
Na walnym zebraniu opłatkowym w dniu  15 stycznia 2005 r. w I LO przyjęto sprawozdanie z działalności Krakowskiego Oddziału TNBSP i sprawozdanie finansowe oraz omówiono plan pracy na rok 2005 (Nr 5 Biuletynu Informacyjnego, konkurs literacki "Moja książka", Konkurs „Zareklamuj swoją bibliotekę”, ankieta diagnozująca pracę bibliotek szkolnych, Forum Bibliotekarzy Regionu Śląskiego).
2005 01 15 1m 17gru04 02m 17gru04 03m 17gru04 04m 17gru04 05m
2005 01 15 6m 2005 01 15 7m 2005 01 15 8m 2005 01 15 9m

     
17 grudnia 2004 r. Na zebraniu zarządu oraz osób odpowiedzialnych za ankietę:
1. Zatwierdzono tekst ankiety diagnozującej stan bibliotek szkolnych i pracę bibliotekarzy.
2. Przyjęto sprawozdanie skarbnika za miniony rok.
3. Ustalono terminarz na następny rok kalendarzowy.
4. Przekazano materiały do 5 numeru biuletynu, którego wydanie jest planowane na styczeń
17gru04 01m 17gru04 02m 17gru04 03m 17gru04 04m 17gru04 05m 17gru04 06m

   
23 października 2004 r. na zebraniu członków Krakowskiego Oddziału TNBSP wręczono dyplom honorowego członka pani Tamarze Michońskiej, byłemu skarbnikowi krakowskiego oddziału, przedstawiono plan pracy na rok bieżący, w tym inicjatywy zarządu oraz szeregowych członków.
Wiceprezes Jadwiga Więcławek poinformowała o nawiązaniu współpracy z nauczycielami bibliotekarzami z Nowego Sącza, doradca metodyczny, Ewa Pałucka przekazała informacje bieżące.
Głos zabrała też p. Renata Sowada, prezes Częstochowskiego Oddziału TNBSP.
01m 02m 03m 04m 05m 06m 07m