1424813

IP: 3.227.240.72
2024-04-22 15:52
facebook_page_plugin
2005/2006

 Spotkanie bibliotekarzy na IX Targach Książki w Krakowie

Podczas IX Targów Książki w Krakowie, w sobotę 29 października 2005 r., Oddział TNBSP w Częstochowie, w porozumieniu z oddziałami w Bielsku-Białej i Krakowie zorganizował spotkanie bibliotekarzy na temat: "Bibliotekarz, księgarz, wydawca a czytelnik w XXI wieku. Koherentna identyfikacja, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych."

Podczas spotkania prezes Oddziału w Częstochowie pani Renata Sowada przedstawiła krótko historię TNBSP w Polsce oraz działalność swojego Oddziału, w dalszej części omówiła specyfikę i misję zawodu bibliotekarza. Pani Alina Grabna zaprezentowała referat "Dysproporcje między zapotrzebowaniami czytelniczymi a możliwościami biblioteki szkolnej". Pani Romana Piecha omówiła współpracę bibliotekarzy szkolnych miasta Rybnika z księgarzami. Pani Bogusława Naftalska podzieliła się refleksjami związanymi z tematem konferencji, m. in. zauważyła, że istnieje konieczność kształcenia nowego typu nauczyciela bibliotekarza, który sprosta wymogom cywilizacyjnym i edukacyjnym zarówno na płaszczyźnie multimedialnej jak i społecznej i czytelniczej.

2005 38m 2005 39m 2005 40m 2005 41m 2005 42m
2005 43m 2005 44m 2005 45m 2005 46m 2005 47m

 

Spotkanie w I LO

Niezwykle bogaty był program spotkania Krakowskiego Oddziału TNBSP w dniu 1 października 2005 r., na którym przywitali nas koleżanka Anna Śmietana - prezes Oddziału oraz nowy dyrektor "Nowodworka" -  Aleksander Palczewski.

1. Odbyła się promocja książki naszej koleżanki Mirosławy Bogacz "Vademecum skomputeryzowanego nauczyciela bibliotekarza". W promocji oprócz autorki wziął udział współautor dr Marek Kolasa z AP oraz dyrektor Wydawnictwa Biblioteka w Szkole Juliusz Wasilewski.

01m 02m 03m 04m 05m 06m
2. Na zebraniu była obecna pierwsza pani prezes Jadwiga Wiatr, obecnie dyrektor Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej oraz była skarbniczka pani Tamara Michońska a także pani Krystyna Droździewicz - dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie.
09m 10m 27m 11m 12m
3. Kolejki ustawiły się po książkę naszej koleżanki, do skarbnika oddziału z wpłatami, do doradcy metodycznego po materiały metodyczne.
07m 08m 21m 22m 23m
P. Marta Gdańska przekazała sprawozdanie z udziału w Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Częstochowie, które odbyło się 13.03.2005 r. na temat "Bibliotekarz wobec wyzwań wspołczesności". P. Aneta Zielezińska podsumowała konkurs "Moja książka" przeprowadzony w ubiegłym roku szk. we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną. P. Renata Okraszewska przedstawiła wstępne podsumowanie ankiety dotyczącej przygotowania zawodowego nauczycieli bibliotekarzy oraz stanu bibliotek szkolnych. P. Elżbieta Wróbel omówiła zaplanowany na ten rok konkurs "Zareklamuj swoją bibliotekę szkolną". P. Jadwiga Więcławek przekazała informacje o najnowszym numerze "Biuletynu Informacyjnego" Krakowskiego Oddziału TNBSP.