1424839

IP: 3.227.240.72
2024-04-22 16:56
facebook_page_plugin

•Sprawozdanie z jubileuszu 15 lecia TNBSP Oddział w Krakowie -  25 stycznia 2014 r.

   Uroczystą galę prowadziła koleżanka Jadwiga Więcławek, która przywitała wszystkich obecnych, a szczególnie gości: przedstawiciela Małopolskiego Kuratora Oświaty, starszego wizytatora – pana Krzysztofa Zajączkowskiego, Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej – panią Wandę Dudek, Wicedyrektora – panią Annę Piotrowską, panią Martę Ślusarek - kierownika Wydziału bibliograficzno-Informacyjnego,  panią Martę Truszczyńską - kierownika Wypożyczalni, a także wszystkim bibliotekarzy z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, Dyrektora Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej – panią Jadwigę Wiatr, inicjatorkę założenia naszego Oddziału, Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni oraz Przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręgu Małopolskiego – panią Dorotę Rzepkę,  Dyrektora Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego – pana Michała Rogoża, koordynatora Zespołu Oddziału dla Dzieci Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – panią  Agatę Żak, Dyrektora I LO w Krakowie – pana Tomasza Malickiego i Wicedyrektora - panią Małgorzatę Horbaczewską,  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 124 w Krakowie - panią Ewę Kazberuk, panią Tamarę Michońską - inicjatorkę założenia naszego Oddziału,  prezes i skarbnik pierwszej Rady Oddziału, panią  Weronikę Smoleń – członka pierwszej i drugiej Rady Oddziału, panią Annę Śmietanę – Prezesa drugiej Rady Oddziału, panią Aleksandrę Jastrzębską reprezentującą Oddział w Radomiu.
Gospodarz I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego, pan Dyrektor Tomasz Malicki powitał wszystkich uczestników spotkania w gościnnych murach swojej szkoły i zaprosił do wysłuchania repertuaru przygotowanego przez chór  “CANTICUM CANTICORUM” z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego, pod batutą pani Małgorzaty Mazur.
W dalszej części nastąpiło odczytanie przez panią  Prezes Agnieszkę Miśkiewicz listów gratulacyjnych od innych Oddziałów,  Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Krakowie oraz Marszałka Województwa Małopolskiego.
Zobacz
Podsumowanie 15 letnich dokonań Oddziału zostało przedstawione w formie prezentacji multimedialnej, autorstwa pani Doroty Szafraniec.
Uroczystą chwilą było ogłoszenie nadania przez Radę Główną TNBSP tytułu  Honorowego Członka TNBSP pani Annie Śmietanie.
Pani Prezes Oddziału w Krakowie podziękowała za współpracę  partnerom Towarzystwa:  Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej,  Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, Dyrektorom I LO, Gazecie Krakowskiej oraz wszystkim aktywnym członkom Oddziału.  
Następnie koleżanka Katarzyna Sęczkowska przedstawiła wyniki plebiscytu “Uczniowskie Bestsellery”  w formie prezentacji multimedialnej.
Na koniec części oficjalnej wystąpiły laureatki Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania Justyna Odon, absolwentka
I LO w Krakowie oraz  Jagoda Surówka z  Zespółu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie.
W przerwie, zaproszono gości na poczęstunek i  oglądanie wystaw: "Galeria bibliotek" i prac plastycznych wykonanych na konkursy: "Moja szkolna biblioteka" , "Niezwykły świat Braci Grimm" i "Mój przyjaciel z ulubionej książki".
Zdjęcia z uroczystości można oglądać w galerii.


Podczas  II części spotkania odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Przedstawione zostało ogólne sprawozdanie za okres kadencji  Rady Oddziału przez panią Prezes Agnieszkę Miśkiewicz, sprawozdanie skarbnika, koleżanki Moniki Mlost oraz sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej odczytane przez koleżankę Annę Kulińską.

Zostało udzielone absolutorium dotychczasowym władzom TNBSP Oddział w Krakowie i przeprowadzono wybory do nowych władz.
Skład nowej Rady Oddziału przedstawia się następująco:
Prezes  - Agnieszka Miśkiewicz,
Wiceprezes – Liliana Majda-Niezgoda
Skarbnik – Monika Mlost
Sekretarz – Elżbieta Turek
Członkowie: Justyna Czyż-Seidel, Beata Janik, Iwona Uryga
Komisja Rewizyjna: Halina Maliszewska, Dorota Szafraniec, Katarzyna Szpunar.

Dokonano także wyboru kandydata do tytułu  Bibliotekarza Roku Małopolski.  Została nim koleżanka Mirosława Bogacz,
nauczyciel bibliotekarz w XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie.
Prezes Rady Oddziału  Agnieszka Miśkiewicz zasygnalizowała  kierunki pracy na następną kadencję: kontynuację Konkursu Pięknego Czytania, udział w przygotowaniu gry terenowej we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką, organizację Forum  Nauczycieli Bibliotekarzy w Krakowie, we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym (2015 r.), współpracę ze Społecznym Instytutem Wydawniczym Znak.
Na tym zakończono obrady.

• Ostatnie pożegnanie.

W dniu 3 lutego 2014 r. pożegnaliśmy na Cmentarzu Rakowickim Ewę Pałucką, prezes naszego Oddziału
w latach 2000 - 2004 i doradcę metodycznego.

•Anna Kulińska otrzymała dyplom w uznaniu zasług dla rozwoju czytelnictwa.

W dnu 7 marca b. r.,  w Pałacu Rzeczypospolitej – siedzibie Biblioteki Narodowej w Warszawie, odbyło się uroczyste wręczenie nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu zasług dla promocji czytelnictwa.
Wśród wyróżnionych znalazła się Anna Kulińska – Bibliotekarz Roku 2012.

 

AniaK.1.1             Ania2

 

•Małopolski Bibliotekarz Roku  2013
 
Do wojewódzkiego etapu IV edycji konkursu, odbywającego się pod patronatem Marka Sowy, Marszałka Województwa Małopolskiego, zgłoszono sześć kandydatek wśród, których znalazła się Mirosława Bogacz – nauczyciel bibliotekarz w XI LO, w Krakowie.

Kapituła przyznała zaszczytny tytuł Małopolskiego Bibliotekarza Roku 2013 Marii Sosin, dyrektor Publicznej
i Miejsko Gminnych Bibliotek Publicznych w Starym Sączu.

 

•Udział naszego delegata - Liliany Majda Niezgody w XIV Ogólnopolskim Forum TNBSP - Biblioteki szkolne tradycją i przyszłością kultury narodowej,  w dniach 10 - 11 maja 2014 w Gdańsku.

 

 •Spotkanie przedstawicieli TNBSP w MEN / relacja Rady Głównej TNBSP/

W dniu 15.05.2014 r. przedstawiciele TNBSP spotkali się z panią minister Joanną Kluzik-Rostkowką i wiceminister Joanną Berdzik i innymi przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tematem spotkania były problemy środowiska bibliotekarzy szkolnych, a przede wszystkim pominięcie bibliotek szkolnych w Narodowym Projekcie Rozwoju Czytelnictwa.
W imieniu nauczycieli bibliotekarzy mówiła prezes Towarzystwa kol. Danuta Brzezińska, zwracając uwagę na temat braku spójnej koncepcji pracy bibliotek szkolnych i procedur ich jakościowego rozwoju oraz braku standardów określających najważniejsze obszary działalności bibliotecznej. Poruszano problem różnorodności ustaw i rozporządzeń dotyczących bibliotek szkolnych, które należałoby ujednolicić. Mówiono także o statusie nauczyciela-bibliotekarza i czynnikach destabilizujących jego pracę.
Pani minister po wysłuchaniu przedstawionych argumentów ustosunkowała się do nich obiecując uporządkowanie aktów prawnych dotyczących bibliotek szkolnych (m. in. skontrum) oraz zapowiedziała wspólne spotkanie z nauczycielami-bibliotekarzami w sprawie darmowych podręczników dla klas I szkoły podstawowej. W spotkaniu brali udział przedstawiciele bibliotek pedagogicznych, którzy także borykaja się w swojej pracy z podobnymi problemami.

 

 Prezes TNBSP Oddział w Krakowie – Agnieszka Miśkiewicz została członkiem Krajowej Rady Bibliotecznej.

W dniu 10 czerwca 2014 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał Krajową Radę Biblioteczną na okres 2014-2019 w następującym składzie:

Paweł Braun - dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, przedstawiciel MKiDN

Sylwia Czacharowska - dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, przedstawiciel MEN

Jan Krajewski - prezes Polskiego Związku Bibliotek

Alicja Kuduk - nauczyciel bibliotekarz w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz -- Dreszera w Chełmie, przedstawiciel MEN

dr Emanuel Kulczycki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, przedstawiciel MNiSW

dr Tomasz Makowski - dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Rady

prof. dr hab. Jan Malicki - dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Piotr Matywiecki - przedstawiciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Agnieszka Miśkiewicz - nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie, przedstawiciel MEN

Jacek Nowiński - dyrektor Biblioteki Elbląskiej; przedstawiciel MKiDN

Andrzej Ociepa - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, przedstawiciel MKiDN

prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk - dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej

dr hab. Jacek Soszyński, prof. UW - Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, przedstawiciel MNiSW

Elżbieta Stefańczyk - przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Irena Zalewska - nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim, przedstawiciel MEN