1424834

IP: 3.227.240.72
2024-04-22 16:44
facebook_page_plugin

Szkolenie - Ewidencja dokumentów w bibliotekach szkolnych - 5 i 12 listopada 2014 r.
oraz 21 stycznia 2015 r.

Zajęcia odbywały się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej. Poprowadziła je mgr Liliana Majda-Niezgoda, we współpracy z bibliotekarzami Wydziału Gromadzeniai Opracowania Zbiorów PBW.
Ze względu na darmowe materiały w bibliotekach szkolnych, najwięcej miejsca poświęcono ewidencji podręczników i materiałów edukacyjnych.

 Do V edycji konkursu na Bibliotekarza Roku 2014 Województwa Małopolskiego zgłoszone zostały cztery kandydatki, a wśród nich reprezentantka nauczycieli bibliotekarzy, wieloletni członek krakowskiego Oddziału TNBSP - Dorota Szafraniec z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.
Pozostałe kandydatki to:
Anna Jędrzejewska z Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie,
Krystyna Łętocha z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie,
Magdalena Maciejowska z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.

W wyniku głosowania Członków Kapituły Medalu „Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego” zwycięzcą i reprezentantem Małopolski w II etapie konkursu została Krystyna Łętocha.

W dniach 30 - 31 maja 2015 r. Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie i Instytut Informacji Naukowej i BibliotekoznawstwaUniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zorganizowało XV Ogólnopolskie Forum Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich pt. "Potencjał edukacyjny i wychowawczy bibliotek szkolnych".

Temat:  „Potencjał edukacyjny i wychowawczy bibliotek szkolnych”

Cele konferencji:

- integracja profesjonalnego środowiska,

- wzajemna wymiana doświadczeń i informacji,

- uzupełnienie, poszerzenie i aktualizacja wiedzy uczestników.

Program Forum został podzielony na trzy części:

- sobota przed południem – wystąpienia naukowe,

- sobota po południu – warsztaty z zakresu biblioterapii,

- niedziela – przykłady oryginalnych działań edukacyjnych i wychowawczych partnerów TNBSP,
a także inicjatyw członków TNBSP Oddział w Krakowie podejmowanych w bibliotekach szkolnych.

Biblioteki szkolne mają olbrzymi potencjał w zakresie oddziaływania na środowisko edukacyjne, a od nas samych przede wszystkim zależy, czy go zauważymy i odpowiednio wykorzystamy. W dzisiejszych czasach potrzeba dbania o rozwój dzieci i młodzieży w zakresie szeroko pojmowanego czytelnictwa oraz kultury informacyjnej jest szczególnie ważna, a działalność bibliotek szkolnych w rożnego typu placówkach edukacyjnych nie do przecenienia. Biblioteka jest w szkole najważniejszą pracownią interdyscyplinarną, zapewniającą dostęp do tradycyjnych i nowych mediów, umożliwiającą realizację dydaktyki generatywnej.

Niewyczerpane pokłady potencjału edukacyjnego i wychowawczego bibliotek szkolnych tkwią m.in. w programach eTwinning, Erasmus+, działaniach w kierunku wychowania patriotycznego, proekologicznego, prozdrowotnego, w edukacji medialnej czy w biblioterapii.

Jesteśmy przekonani, że Forum stanie się okazją do zaprezentowania ciekawych przykładów dotychczasowych dobrych praktyk oraz innowacyjnych form pracy w bibliotekach szkolnych.

Zapraszamy serdecznie do Krakowa na XV Ogólnopolskie Forum TNBSP.

          dr Michał Rogoż                                               mgr Agnieszka Miśkiewicz
  Dyrektor Instytutu Informacji                             Prezes Towarzystwa Nauczycieli
Naukowej i Bibliotekoznawstwa                             Bibliotekarzy Szkół Polskich
  Uniwersytetu Pedagogicznego                                      Oddział w Krakowie
                w Krakowie